Resevillkor Swebus Express AB

Vi följer de allmänna villkor för bussar i kommersiell linjetrafik som tagits fram av Sveriges Bussföretag tillsammans med Konsumentverket. Vi lyder dessutom under de krav och passagerarrättigheter som följer av EU:s bussförordning (181/2011) och de delar som berör bussresor enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

Nedanstående länkar innehåller Swebus resevillkor:

Tillgänglighet

Biljetter

Resenärskategorier

Avbokningsskydd

Ombokningsskydd

Digitalt pendlarkort

Bagage

Kvarglömt Bagage

Förseningar

Gränspasseringar

Djur

Hållplatser

Trivsel ombord

Mat/dryck/fika/godis

Eluttag och Internet ombord

Bälteskudde

Tider och priser

Reklamationer

Trafikinfo 

Betalning

Klarna

 

Biljetter och färdbevis
Du som reser med oss måste kunna visa upp giltigt färdbevis så länge du befinner dig på bussen. Du ska själv kontrollera att uppgifterna på biljetten överensstämmer med sträcka, tid och datum som beställts.

Ditt biljettnummer gäller som färdbevis och ska förvaras/hanteras som en värdehandling. Förlorat eller förekommet biljettnummer ersätts ej. Av- och påstigning måste göras på bokad hållplats. Du väljer biljett utifrån om du är barn, ungdom, student, vuxen eller pensionär.

Om du vid en biljettkontroll ombord på bussen inte kan uppvisa giltig biljett tas en kontrollavgift ut på f.n. 800 kr. Detsamma gäller för om du reser till rabatterat pris, men inte kan styrka din rätt till rabatt.

Resenärstyper

 • Vuxen (26-64 år)

 • Barn (0-15 år, fram till den dag man fyller 16 år).
  Barn ska av säkerhets- och trivselskäl ha ett eget säte. Biljett ska därför köpas till samtliga barn oavsett ålder. Barnen reser med upp till 20 % rabatt jämfört med vuxenpriset på utvalda avgångar. Swebus tar inte särskilt ansvar för barn, utan målsman är alltid ansvarig.

 • Ungdom: (16-25 år, fram till den dag man fyller 26 år).
  Ungdomar reser med upp till 20 % rabatt jämfört med vuxenpriset på utvalda avgångar. Tänk på att du som reser med ungdomsbiljett ska kunna styrka sin ålder med giltig legitimation.

 • Studerande:
  Studenter reser med upp till 20 % rabatt jämfört med vuxenpriset på utvalda avgångar. Du som reser med studentbiljett ska kunna uppvisa giltigt verifikat från CSN, Studentkortet eller Mecenat. Rabatten gäller även för internationella studenter med ISIC och IYTC –kort och vi accepterar även de vanligaste norska och danska studentkorten.
 • Pensionär:
  Som ålderspensionär (från och med den dag du fyller 65 år) reser du med upp till 20 % rabatt jämfört med vuxenpriset på utvalda avgångar. Du behöver kunna styrka din rätt att resa med pensionärsrabatt med hjälp av giltig legitimation. Du kan även resa med pensionärsbiljett om du uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning från försäkringskassan. Visa bara upp ditt bevis från försäkringskassan när du visar upp din biljett.

Undantag Flygbussarna:
Vid bokning med vår samarbetspartner flygbussarna (Stockholm-Arlanda) gäller särskilda villkor: Upp till två barn (0-7 år) reser gratis mellan Stockholm och Arlanda med fullt betalande vuxen, ingen biljett behövs för barnen. För ytterligare barn gäller ungdomsbiljett. Ungdom är 8-17 år och vuxen är 18+.

Komplettering MTR Express, personlig tågbiljett:
Vid bokning med vår samarbetspartner MTR Express gäller följande:
En biljett som har utfärdats för viss namngiven resande är personlig och gäller bara för denne resande. Om trafikpersonalen begär det, ska den resande styrka sin rätt till resan genom att visa upp en godtagbar giltig identitetshandling. Detsamma gäller den som reser på rabatterad biljett. En sådan resande ska dessutom kunna visa upp ett godtagbart bevis (t.ex. studentlegitimation eller pensionärsintyg) för sin rätt till rabatt. Resenärer som undantas från krav på id-handling är medföljande barn som reser med vuxen och ensamåkande barn under 16 år, såvida barnet inte behöver styrka sin ålder för att få resa på rabatterad biljett. Om rätt till resa eller rabatt inte kan styrkas, anses den resande sakna giltig biljett.

Avbokningsskydd
Med avbokningsskydd kan din biljett avbokas fram till 1 timme före resans avgång. Det är endast möjligt att köpa till avbokningsskydd i samband med att biljetten köps och senast två timmar innan resans avgång. Vid avbokning återbetalas biljettpriset, ej priset för avbokningsskyddet eller eventuell SMS-avgift. Om du köpt biljetten via Klarna återbetalas inte fakturaavgiften.

Ombokningsskydd
Med ombokningsskydd kan din biljett ombokas fram till 1 timme före resans avgång. Omboknings-skyddet säljs i samband med biljettköp fram till 2 timmar före avgång. Vid ombokning får du ett ombokningsvärde som är kostnaden för biljett exklusive ombokningsskyddet. Värdet kan nyttjas inom 90 dagar från biljettens resdatum vid ett eller flera köptillfällen. Eventuellt resterande ombokningsvärde kan användas som hel- eller delbetalning vid kommande bokning(ar).

Ombokningsvärdet kan inte användas för att köpa biljett med avbokningsskydd.

Missa-bussen-skydd
En biljett med missa-bussen-skydd kan ombokas upp till 2 timmar efter avgång. Vid ombokning får du ett ombokningsvärde som är kostnaden för biljett exklusive omboknings- och missa-bussenskydd. Värdet kan nyttjas inom 90 dagar från biljettens resdatum vid ett eller flera köptillfällen. Eventuellt resterande ombokningsvärde kan användas som hel- eller delbetalning vid kommande bokning(ar).


Särskilda bestämmelser för linjer utanför Norden
Observera att SMS-biljetter inte gäller som giltigit färdbevis på linje 901/902  och 920, endast utskrivna biljetter gäller. Om inte riskerar du att få betala en straffavgift på € 10-20. Observera att på linjer utanför Norden, får inte barn/ungdomar under 16 år resa ensamma utan vuxens sällskap. Föraren har rätt att avvisa resande under 16 år. Pass eller legitimation skall alltid finnas till hands. Vid eventuella förseningar hänvisas till respektive bussbolags restidsgaranti.


Digitalt Pendlarkort 

 • Pendlarkort gäller alla dagar på vald sträcka.
 • Pendlarkort lågpris gäller måndag-torsdag samt lördag på vald sträcka.
 • Kortet är giltigt i 90 dagar, därefter förfaller eventuellt kvarstående resor.  Outnyttjade resor återbetalas ej.
 • Kortet är inte personligt.
 • Endast en plats per avgång kan bokas.
 • Fri avbokning fram till en timme före avgång. Avbokas inte resan kommer den att debiteras. Du kan avboka max antal resor du har per kort, t.ex. 10 gånger med ett 10-kort och 5 gånger med ett 5-kort.
 • Resa utan bokning är möjlig i den mån det finns plats på bussen.

Tillgänglighet
Har du en funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet och planerar att resa med oss? Kontakta vår kundsupport på kundsupport@swebus.se eller på telefon 0771-218 218 så försöker vi hjälpa dig på bästa sätt.

 

Bagage
Ett (1) mindre handbagage får du ta med dig inne i bussen. Max mått för bagage inne i bussen är 40x30x20 cm. Av säkerhetsskäl får inget bagage placeras i bussens mittgång eller vid utgångar.

I din bussbiljett ingår att du får ta med dig ett (1) bagage som väger max 25 kg utan extra kostnad. Vid en eventuell stöld av eller skada på bagage från bussens bagageutrymme ersätter Swebus skadan upp till ett värde på 1200 EUR, förutsatt att skadan inte orsakats av din egen oaktsamhet. Ömtåligt bagage ska emballeras. Vid händelse av skadat eller förlorat bagage skall föraren kontaktas omedelbart. Värdesaker (t.ex. teknisk utrustning, smycken eller kontanter) ska inte förvaras i bagageutrymmet och ersätts inte vid förlust eller skada.

Det är din skyldighet att märka ditt bagage med namn, adress och telefonnummer. Kontrollera noga vid avstigning att du får med dig rätt bagage.

Bagage får inte medföras som är av farlig beskaffenhet eller som kan orsaka avsevärd olägenhet, såsom explosiva och brandfarliga föremål och vätskor samt giftiga, smittbärande och frätande ämne samt vapen.

Handikapphjälpmedel såsom rullstol, rollator och kryckor får medföras utan avgift. Vid köp av barnbiljett får du ta med dig barnvagn i bussens lastutrymme utan extra kostnad. För att skydda den ska den vara packad i plastpåse eller annat typ av skydd.

 

Specialregler bagage

Skidbussar
På våra linjer till Kungsberget, Vallåsen och Branäs får du ta med dig två (2) väskor samt skidfodral och pjäxbag utan extra kostnad. Samtliga väskorna ska placeras i bussens lastutrymme.

Flygtransfer
För vår flygtransferlinje (866) tillåter vi kabinväska med max mått 55x40x23 cm inne i bussen. Observera dock att detta gäller i mån av plats. Föraren är den som beslutar huruvida väskan av säkerhetsskäl tillåts medföras ombord.

Kvarglömt bagage
Om bagage förkommer eller glöms kvar, kan du kontakta Swebus via e-post bagage@swebus.se. Vid kvarglömt bagage reserverar vi oss rätten att debitera frakt, expeditionskostnader och postförskott, om du begär att få ditt kvarglömda bagage hemskickat. Du kan även få betala eventuella tullkostnader över landsgränser.

Om kvarglömt bagage innehåller viktig medicin, plånbok, nycklar, id-handling och det har gått max 30 min från avstigandet kan du kontakta oss på 0771-218 218. Kom ihåg att ha ditt biljettnummer tillgängligt.


Extra bagage
Utöver det bagage (1 väska) som ingår i biljetten enligt våra ordinarie bagagevillkor kan du  köpa till ytterligare bagage (max 2 väskor). Extra bagage har samma regler som ordinarie bagage. Extra bagage bokas i samband med köp av resa och uppvisas tillsammans med bussbiljetten för föraren.

Specialbagage 
Specialbagage såsom golfväskor, skidor, surfbrädor, musikinstrument etc. får medföras mot en extra avgift och förvaras alltid i bussens bagageutrymme. Se till att bagaget är ordentligt emballerat så att det inte skadar dina medpassagerares bagage. Swebus förbehåller sig rätten att neka specialbagage om bedömningen görs att det kan skada övrigt bagage. Specialbagage bokas i samband med köp av resa och uppvisas tillsammans med bussbiljetten för föraren.

Cykel 
Cykel kan medföras mot avgift på utvalda turer förutsatt att cykeln är ordentligt emballerad, så att den inte skadar dina medpassagerares bagage.

Din cykel packas helst i en cykelväska. Alternativt packas cykeln så att styret vrids ett kvarts varv och pedalerna bortmonteras. Se instruktion här. Delar som kan smutsa ner andra resenärers bagage ska emballeras/täckas, exempelvis med bubbelplast eller wellpapp och packas i kartong eller hållbar säck. Swebus förbehåller sig rätten att neka cykel i bagage om bedömningen görs att den kan skada övrigt bagage.

 

Förseningar och inställda resor
Villkoren och reglerna för försenade och inställda resor skiljer sig åt beroende på linjesträckningens längd. Om du reser på en delsträcka på linjen är din rätt till kompensation beroende på hela linjesträckningens längd.

Vid linjesträckningar under 150 km (linje 866, 910, 942 & 927) gäller följande:

Ersättning för annan transport
Om det finns skälig anledning att anta att en resa kommer att bli mer än 20 minuter försenad har du rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport för att nå resans slutdestination. Den högsta ersättningen som utbetalas för resa med alternativ transport är 1/40 av prisbasbeloppet för det år då resan skulle ha avslutats (för 2016: 1 100 kr).

Prisavdrag vid försening
Om du inte begärt ersättning för annan transport vid försening har du rätt till prisavdrag med: 

 1. 50 % av biljettpriset om förseningen uppgår till mer än 20 min
 2. 75 % av biljettpriset om förseningen uppgår till mer än 40 min
 3. Hela biljetten återbetalas om förseningen uppgår till mer än 60 min

Du begär ersättning vid försening genom att kontakta vår kundsupport på kundsupport@swebus.se eller 0771-218 218.

 

Vid linjesträckningar över 150 km gäller följande:

Vid försening med mer än 50 min ersätts du med en (1) fri enkelresa motsvarande den resa som gällde vid förseningstillfället, ersättningen fås som ett tillgodokonto.
Är förseningen mer än två timmar återbetalas biljetten samt ett tillgodokonto motsvarande biljettpriset som gällde vid köptillfället.
Tillgodokonto kan sedan användas vid köp av ny resa med Swebus.


För förseningar som orsakas av händelser som kan hänföras till Force majeure utgår normalt ingen kompensation. Vid övriga förseningar finns aktuell information på vår hemsida, www.swebus.se.Gränspasseringar
Du ansvarar själv för att följa gällande bestämmelser för pass, visum och tullbestämmelser när du reser med våra bussar mellan länderna. Swebus har ingen skyldighet att invänta passagerare som tullpersonal tar in för kontroll och eventuella tullvisitationer. Dessa passagerare hänvisas till nästa busstur.

ID-kontroll vid resor från Danmark till Sverige
Regeringen har beslutat om tillfälliga gränskontroller vid den danska gränsen vilket innebär att Swebus som transportör måste genomföra ID-kontroller på alla som reser med våra bussar från Danmark till Sverige. Följande krav gäller:

 • För nordiska medborgare räcker det med ett giltigt körkort eller nationellt id-kort utfärdat i ett nordiskt land.
 • För medborgare från övriga länder gäller giltigt pass eller nationellt id-kort.

Ett nationellt id-kort är en särskild id-handling som utfärdas av ansvarig myndighet i respektive EU-land. I Sverige är det polisen som utfärdar pass och nationellt id-kort. Observera att id-kort utfärdade av Skatteverket eller olika typer av bankkort inte är giltiga resehandlingar.

Personer under 18 år behöver inte legitimera sig om de reser tillsammans med en förälder som har giltig id-handling.

Läs mer på polisens hemsida >>

 

Djur
Du får ta med dig husdjur ombord på bussen förutsatt att djuret sitter i bur och att du köpt biljett för ditt husdjur. Buren får inte vara större än att den får plats på sätet och buren måste stå på sittplatsen närmast fönstret bredvid dig. Du måste välja plats längst bak i bussen och buren måste bältas fast (tänk på att det inte finns några förlängningsbälten i bussarna). Du får ta med dig max 1 bur och djuret måste befinna sig i buren under hela resan. Om det finns risk för att buren smutsar ner sätet är det ditt ansvar att ta med ett eventuellt skydd för sätet. Ormar/spindlar/giftiga djur är ej tillåtna ombord. Det är ditt ansvar att rätt intyg finns om du reser med djuret reser över landsgränser.

Husdjur är endast tillåtna på de linjer som vi kör i egen regi. Husdjur är inte tillåtet på våra partnerlinjer.

Föraren har rätt att avvisa resenär med husdjur om ovanstående villkor inte uppfylls eller om djuret skapar obehag för andra passagerare (oljud t.ex.).

Ledarhundar får tas med ombord och behöver inte befinna sig i en bur.

Hållplatser
Du behöver vara på plats vid hållplatsen minst 10 min före bussens avgång för att hinna packa in bagage, samt erhålla den garanterade platsen. Swebus stannar endast vid de hållplatser som finns angivna i tidtabellen. Det är inte tillåtet att kliva på och av på andra platser.


Trivsel ombord
Alla bussar är rökfria, även på toaletterna. Detta gäller även e-cigaretter. Mobiltelefon, bärbar dator, mp3-spelare etc. får användas ombord. Tänk dock på att visa hänsyn till dina medresenärer. På nattbussarna är det många som vill sova och ha det lugnt kring sig. Vänligen respektera detta. Föraren har rätt att avvisa den som stör sina medresenärer.


Mat/dryck/fika/godis
Det är tillåtet att ta med och förtära mat/dryck/fika/godis ombord på bussen under förutsättning att det inte skapar olägenheter för medresenärerna. Förtäring av alkoholhaltiga drycker är förbjudet ombord på bussarna.

Eluttag och Internet ombord
I Swebus egna bussar har vi alltid eluttag och internet ombord. Under vissa perioder, framförallt fredagar och söndagar samt stora resehelger, behöver vi ta in underleverantörer. En del leverantörer kan inte garantera att det alltid finns eluttag och internet ombord.

Bälteskudde
Bälteskudden gäller för barn från 4 år (15 – 36 kg). Kudden är godkänd enligt ECE 44/04 grupp 2-3. Visa din biljett för föraren för att erhålla produkten. Kan bokas, om- och avbokas fram till 1 timme innan avgång.

Betalsätt

Kortbetalning med Payex Autopay
Vid betalning med Payex Autopay (förenklad betalning med sparade kortuppgifter) hanteras dina kortuppgifter av vår samarbetspartner PayEx som är en PCI-certifierad betalväxel. Samtliga transaktioner hos PayEx är krypterade med högsta möjliga säkerhet. För att förenkla framtida köp erbjuder vi dig att spara dina kortuppgifter hos PayEx för att du skall slippa ange dem varje gång. Kortuppgifterna krypteras och sparas på PayEx säkra servrar, Swebus har aldrig tillgång till några kortnummer.

Klarna
Maxbelopp för att handla med Klarna är 3000 kr. Om du har frågor om din faktura är du välkommen att ringa Klarna direkt på tel 08-120 120 10.

Genom att använda Klarna Faktura godkänner du användning av dina personuppgifter i enlighet med Klarnas dataskyddspolicy.

Tider och priser
Aktuella uppgifter om avgångstider och priser finns på Swebus hemsida www.swebus.se, eller via telefon, 0771-218 218.

Trafikinfo
Klicka på länken nedan för våra senaste uppdateringar av eventuella störningar i trafiken samt information om övriga frågor som tillfälliga hållplatsbyten, vägarbeten etc.
Till trafikinformation

 

Behandling av personuppgifter
Swebus Express AB samlar in personuppgifter om kunder som använder våra tjänster och besökare på vår webbplats. Genom att använda några av våra tjänster eller besöka vår webbplats samtycker du till Swebus insamling och användning av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas.

 
Reklamationer
Vid reklamation, måste du alltid bifoga aktuell biljett eller biljettnummer för den aktuella resan. Reklamationen skall vara oss tillhanda, senast 3 månader efter den aktuella resan. Maila oss på kundsupport@swebus.se.

Resevillkor Swebus Express AB

Vi följer de allmänna villkor för bussar i kommersiell linjetrafik som tagits fram av Sveriges Bussföretag tillsammans med Konsumentverket. Vi lyder dessutom under de krav och passagerarrättigheter som följer av EU:s bussförordning (181/2011) och de delar som berör bussresor enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

Nedanstående länkar innehåller Swebus resevillkor:

Tillgänglighet

Biljetter

Resenärskategorier

Avbokningsskydd

Ombokningsskydd

Digitalt pendlarkort

Bagage

Kvarglömt Bagage

Förseningar

Gränspasseringar

Djur

Hållplatser

Trivsel ombord

Mat/dryck/fika/godis

Eluttag och Internet ombord

Bälteskudde

Tider och priser

Reklamationer

Trafikinfo 

Betalning

Klarna

 

Biljetter och färdbevis
Du som reser med oss måste kunna visa upp giltigt färdbevis så länge du befinner dig på bussen. Du ska själv kontrollera att uppgifterna på biljetten överensstämmer med sträcka, tid och datum som beställts.

Ditt biljettnummer gäller som färdbevis och ska förvaras/hanteras som en värdehandling. Förlorat eller förekommet biljettnummer ersätts ej. Av- och påstigning måste göras på bokad hållplats. Du väljer biljett utifrån om du är barn, ungdom, student, vuxen eller pensionär.

Om du vid en biljettkontroll ombord på bussen inte kan uppvisa giltig biljett tas en kontrollavgift ut på f.n. 800 kr. Detsamma gäller för om du reser till rabatterat pris, men inte kan styrka din rätt till rabatt.

Resenärstyper

 • Vuxen (26-64 år)

 • Barn (0-15 år, fram till den dag man fyller 16 år).
  Barn ska av säkerhets- och trivselskäl ha ett eget säte. Biljett ska därför köpas till samtliga barn oavsett ålder. Barnen reser med upp till 20 % rabatt jämfört med vuxenpriset på utvalda avgångar. Swebus tar inte särskilt ansvar för barn, utan målsman är alltid ansvarig.

 • Ungdom: (16-25 år, fram till den dag man fyller 26 år).
  Ungdomar reser med upp till 20 % rabatt jämfört med vuxenpriset på utvalda avgångar. Tänk på att du som reser med ungdomsbiljett ska kunna styrka sin ålder med giltig legitimation.

 • Studerande:
  Studenter reser med upp till 20 % rabatt jämfört med vuxenpriset på utvalda avgångar. Du som reser med studentbiljett ska kunna uppvisa giltigt verifikat från CSN, Studentkortet eller Mecenat. Rabatten gäller även för internationella studenter med ISIC och IYTC –kort och vi accepterar även de vanligaste norska och danska studentkorten.
 • Pensionär:
  Som ålderspensionär (från och med den dag du fyller 65 år) reser du med upp till 20 % rabatt jämfört med vuxenpriset på utvalda avgångar. Du behöver kunna styrka din rätt att resa med pensionärsrabatt med hjälp av giltig legitimation. Du kan även resa med pensionärsbiljett om du uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning från försäkringskassan. Visa bara upp ditt bevis från försäkringskassan när du visar upp din biljett.

Undantag Flygbussarna:
Vid bokning med vår samarbetspartner flygbussarna (Stockholm-Arlanda) gäller särskilda villkor: Upp till två barn (0-7 år) reser gratis mellan Stockholm och Arlanda med fullt betalande vuxen, ingen biljett behövs för barnen. För ytterligare barn gäller ungdomsbiljett. Ungdom är 8-17 år och vuxen är 18+.

Komplettering MTR Express, personlig tågbiljett:
Vid bokning med vår samarbetspartner MTR Express gäller följande:
En biljett som har utfärdats för viss namngiven resande är personlig och gäller bara för denne resande. Om trafikpersonalen begär det, ska den resande styrka sin rätt till resan genom att visa upp en godtagbar giltig identitetshandling. Detsamma gäller den som reser på rabatterad biljett. En sådan resande ska dessutom kunna visa upp ett godtagbart bevis (t.ex. studentlegitimation eller pensionärsintyg) för sin rätt till rabatt. Resenärer som undantas från krav på id-handling är medföljande barn som reser med vuxen och ensamåkande barn under 16 år, såvida barnet inte behöver styrka sin ålder för att få resa på rabatterad biljett. Om rätt till resa eller rabatt inte kan styrkas, anses den resande sakna giltig biljett.

Avbokningsskydd
Med avbokningsskydd kan din biljett avbokas fram till 1 timme före resans avgång. Det är endast möjligt att köpa till avbokningsskydd i samband med att biljetten köps och senast två timmar innan resans avgång. Vid avbokning återbetalas biljettpriset, ej priset för avbokningsskyddet eller eventuell SMS-avgift. Om du köpt biljetten via Klarna återbetalas inte fakturaavgiften.

Ombokningsskydd
Med ombokningsskydd kan din biljett ombokas fram till 1 timme före resans avgång. Omboknings-skyddet säljs i samband med biljettköp fram till 2 timmar före avgång. Vid ombokning får du ett ombokningsvärde som är kostnaden för biljett exklusive ombokningsskyddet. Värdet kan nyttjas inom 90 dagar från biljettens resdatum vid ett eller flera köptillfällen. Eventuellt resterande ombokningsvärde kan användas som hel- eller delbetalning vid kommande bokning(ar).

Ombokningsvärdet kan inte användas för att köpa biljett med avbokningsskydd.

Missa-bussen-skydd
En biljett med missa-bussen-skydd kan ombokas upp till 2 timmar efter avgång. Vid ombokning får du ett ombokningsvärde som är kostnaden för biljett exklusive omboknings- och missa-bussenskydd. Värdet kan nyttjas inom 90 dagar från biljettens resdatum vid ett eller flera köptillfällen. Eventuellt resterande ombokningsvärde kan användas som hel- eller delbetalning vid kommande bokning(ar).


Särskilda bestämmelser för linjer utanför Norden
Observera att SMS-biljetter inte gäller som giltigit färdbevis på linje 901/902  och 920, endast utskrivna biljetter gäller. Om inte riskerar du att få betala en straffavgift på € 10-20. Observera att på linjer utanför Norden, får inte barn/ungdomar under 16 år resa ensamma utan vuxens sällskap. Föraren har rätt att avvisa resande under 16 år. Pass eller legitimation skall alltid finnas till hands. Vid eventuella förseningar hänvisas till respektive bussbolags restidsgaranti.


Digitalt Pendlarkort 

 • Pendlarkort gäller alla dagar på vald sträcka.
 • Pendlarkort lågpris gäller måndag-torsdag samt lördag på vald sträcka.
 • Kortet är giltigt i 90 dagar, därefter förfaller eventuellt kvarstående resor.  Outnyttjade resor återbetalas ej.
 • Kortet är inte personligt.
 • Endast en plats per avgång kan bokas.
 • Fri avbokning fram till en timme före avgång. Avbokas inte resan kommer den att debiteras. Du kan avboka max antal resor du har per kort, t.ex. 10 gånger med ett 10-kort och 5 gånger med ett 5-kort.
 • Resa utan bokning är möjlig i den mån det finns plats på bussen.

Tillgänglighet
Har du en funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet och planerar att resa med oss? Kontakta vår kundsupport på kundsupport@swebus.se eller på telefon 0771-218 218 så försöker vi hjälpa dig på bästa sätt.

 

Bagage
Ett (1) mindre handbagage får du ta med dig inne i bussen. Max mått för bagage inne i bussen är 40x30x20 cm. Av säkerhetsskäl får inget bagage placeras i bussens mittgång eller vid utgångar.

I din bussbiljett ingår att du får ta med dig ett (1) bagage som väger max 25 kg utan extra kostnad. Vid en eventuell stöld av eller skada på bagage från bussens bagageutrymme ersätter Swebus skadan upp till ett värde på 1200 EUR, förutsatt att skadan inte orsakats av din egen oaktsamhet. Ömtåligt bagage ska emballeras. Vid händelse av skadat eller förlorat bagage skall föraren kontaktas omedelbart. Värdesaker (t.ex. teknisk utrustning, smycken eller kontanter) ska inte förvaras i bagageutrymmet och ersätts inte vid förlust eller skada.

Det är din skyldighet att märka ditt bagage med namn, adress och telefonnummer. Kontrollera noga vid avstigning att du får med dig rätt bagage.

Bagage får inte medföras som är av farlig beskaffenhet eller som kan orsaka avsevärd olägenhet, såsom explosiva och brandfarliga föremål och vätskor samt giftiga, smittbärande och frätande ämne samt vapen.

Handikapphjälpmedel såsom rullstol, rollator och kryckor får medföras utan avgift. Vid köp av barnbiljett får du ta med dig barnvagn i bussens lastutrymme utan extra kostnad. För att skydda den ska den vara packad i plastpåse eller annat typ av skydd.

 

Specialregler bagage

Skidbussar
På våra linjer till Kungsberget, Vallåsen och Branäs får du ta med dig två (2) väskor samt skidfodral och pjäxbag utan extra kostnad. Samtliga väskorna ska placeras i bussens lastutrymme.

Flygtransfer
För vår flygtransferlinje (866) tillåter vi kabinväska med max mått 55x40x23 cm inne i bussen. Observera dock att detta gäller i mån av plats. Föraren är den som beslutar huruvida väskan av säkerhetsskäl tillåts medföras ombord.

Kvarglömt bagage
Om bagage förkommer eller glöms kvar, kan du kontakta Swebus via e-post bagage@swebus.se. Vid kvarglömt bagage reserverar vi oss rätten att debitera frakt, expeditionskostnader och postförskott, om du begär att få ditt kvarglömda bagage hemskickat. Du kan även få betala eventuella tullkostnader över landsgränser.

Om kvarglömt bagage innehåller viktig medicin, plånbok, nycklar, id-handling och det har gått max 30 min från avstigandet kan du kontakta oss på 0771-218 218. Kom ihåg att ha ditt biljettnummer tillgängligt.


Extra bagage
Utöver det bagage (1 väska) som ingår i biljetten enligt våra ordinarie bagagevillkor kan du  köpa till ytterligare bagage (max 2 väskor). Extra bagage har samma regler som ordinarie bagage. Extra bagage bokas i samband med köp av resa och uppvisas tillsammans med bussbiljetten för föraren.

Specialbagage 
Specialbagage såsom golfväskor, skidor, surfbrädor, musikinstrument etc. får medföras mot en extra avgift och förvaras alltid i bussens bagageutrymme. Se till att bagaget är ordentligt emballerat så att det inte skadar dina medpassagerares bagage. Swebus förbehåller sig rätten att neka specialbagage om bedömningen görs att det kan skada övrigt bagage. Specialbagage bokas i samband med köp av resa och uppvisas tillsammans med bussbiljetten för föraren.

Cykel 
Cykel kan medföras mot avgift på utvalda turer förutsatt att cykeln är ordentligt emballerad, så att den inte skadar dina medpassagerares bagage.

Din cykel packas helst i en cykelväska. Alternativt packas cykeln så att styret vrids ett kvarts varv och pedalerna bortmonteras. Se instruktion här. Delar som kan smutsa ner andra resenärers bagage ska emballeras/täckas, exempelvis med bubbelplast eller wellpapp och packas i kartong eller hållbar säck. Swebus förbehåller sig rätten att neka cykel i bagage om bedömningen görs att den kan skada övrigt bagage.

 

Förseningar och inställda resor
Villkoren och reglerna för försenade och inställda resor skiljer sig åt beroende på linjesträckningens längd. Om du reser på en delsträcka på linjen är din rätt till kompensation beroende på hela linjesträckningens längd.

Vid linjesträckningar under 150 km (linje 866, 910, 942 & 927) gäller följande:

Ersättning för annan transport
Om det finns skälig anledning att anta att en resa kommer att bli mer än 20 minuter försenad har du rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport för att nå resans slutdestination. Den högsta ersättningen som utbetalas för resa med alternativ transport är 1/40 av prisbasbeloppet för det år då resan skulle ha avslutats (för 2016: 1 100 kr).

Prisavdrag vid försening
Om du inte begärt ersättning för annan transport vid försening har du rätt till prisavdrag med: 

 1. 50 % av biljettpriset om förseningen uppgår till mer än 20 min
 2. 75 % av biljettpriset om förseningen uppgår till mer än 40 min
 3. Hela biljetten återbetalas om förseningen uppgår till mer än 60 min

Du begär ersättning vid försening genom att kontakta vår kundsupport på kundsupport@swebus.se eller 0771-218 218.

 

Vid linjesträckningar över 150 km gäller följande:

Vid försening med mer än 50 min ersätts du med en (1) fri enkelresa motsvarande den resa som gällde vid förseningstillfället, ersättningen fås som ett tillgodokonto.
Är förseningen mer än två timmar återbetalas biljetten samt ett tillgodokonto motsvarande biljettpriset som gällde vid köptillfället.
Tillgodokonto kan sedan användas vid köp av ny resa med Swebus.


För förseningar som orsakas av händelser som kan hänföras till Force majeure utgår normalt ingen kompensation. Vid övriga förseningar finns aktuell information på vår hemsida, www.swebus.se.Gränspasseringar
Du ansvarar själv för att följa gällande bestämmelser för pass, visum och tullbestämmelser när du reser med våra bussar mellan länderna. Swebus har ingen skyldighet att invänta passagerare som tullpersonal tar in för kontroll och eventuella tullvisitationer. Dessa passagerare hänvisas till nästa busstur.

ID-kontroll vid resor från Danmark till Sverige
Regeringen har beslutat om tillfälliga gränskontroller vid den danska gränsen vilket innebär att Swebus som transportör måste genomföra ID-kontroller på alla som reser med våra bussar från Danmark till Sverige. Följande krav gäller:

 • För nordiska medborgare räcker det med ett giltigt körkort eller nationellt id-kort utfärdat i ett nordiskt land.
 • För medborgare från övriga länder gäller giltigt pass eller nationellt id-kort.

Ett nationellt id-kort är en särskild id-handling som utfärdas av ansvarig myndighet i respektive EU-land. I Sverige är det polisen som utfärdar pass och nationellt id-kort. Observera att id-kort utfärdade av Skatteverket eller olika typer av bankkort inte är giltiga resehandlingar.

Personer under 18 år behöver inte legitimera sig om de reser tillsammans med en förälder som har giltig id-handling.

Läs mer på polisens hemsida >>

 

Djur
Du får ta med dig husdjur ombord på bussen förutsatt att djuret sitter i bur och att du köpt biljett för ditt husdjur. Buren får inte vara större än att den får plats på sätet och buren måste stå på sittplatsen närmast fönstret bredvid dig. Du måste välja plats längst bak i bussen och buren måste bältas fast (tänk på att det inte finns några förlängningsbälten i bussarna). Du får ta med dig max 1 bur och djuret måste befinna sig i buren under hela resan. Om det finns risk för att buren smutsar ner sätet är det ditt ansvar att ta med ett eventuellt skydd för sätet. Ormar/spindlar/giftiga djur är ej tillåtna ombord. Det är ditt ansvar att rätt intyg finns om du reser med djuret reser över landsgränser.

Husdjur är endast tillåtna på de linjer som vi kör i egen regi. Husdjur är inte tillåtet på våra partnerlinjer.

Föraren har rätt att avvisa resenär med husdjur om ovanstående villkor inte uppfylls eller om djuret skapar obehag för andra passagerare (oljud t.ex.).

Ledarhundar får tas med ombord och behöver inte befinna sig i en bur.

Hållplatser
Du behöver vara på plats vid hållplatsen minst 10 min före bussens avgång för att hinna packa in bagage, samt erhålla den garanterade platsen. Swebus stannar endast vid de hållplatser som finns angivna i tidtabellen. Det är inte tillåtet att kliva på och av på andra platser.


Trivsel ombord
Alla bussar är rökfria, även på toaletterna. Detta gäller även e-cigaretter. Mobiltelefon, bärbar dator, mp3-spelare etc. får användas ombord. Tänk dock på att visa hänsyn till dina medresenärer. På nattbussarna är det många som vill sova och ha det lugnt kring sig. Vänligen respektera detta. Föraren har rätt att avvisa den som stör sina medresenärer.


Mat/dryck/fika/godis
Det är tillåtet att ta med och förtära mat/dryck/fika/godis ombord på bussen under förutsättning att det inte skapar olägenheter för medresenärerna. Förtäring av alkoholhaltiga drycker är förbjudet ombord på bussarna.

Eluttag och Internet ombord
I Swebus egna bussar har vi alltid eluttag och internet ombord. Under vissa perioder, framförallt fredagar och söndagar samt stora resehelger, behöver vi ta in underleverantörer. En del leverantörer kan inte garantera att det alltid finns eluttag och internet ombord.

Bälteskudde
Bälteskudden gäller för barn från 4 år (15 – 36 kg). Kudden är godkänd enligt ECE 44/04 grupp 2-3. Visa din biljett för föraren för att erhålla produkten. Kan bokas, om- och avbokas fram till 1 timme innan avgång.

Betalsätt

Kortbetalning med Payex Autopay
Vid betalning med Payex Autopay (förenklad betalning med sparade kortuppgifter) hanteras dina kortuppgifter av vår samarbetspartner PayEx som är en PCI-certifierad betalväxel. Samtliga transaktioner hos PayEx är krypterade med högsta möjliga säkerhet. För att förenkla framtida köp erbjuder vi dig att spara dina kortuppgifter hos PayEx för att du skall slippa ange dem varje gång. Kortuppgifterna krypteras och sparas på PayEx säkra servrar, Swebus har aldrig tillgång till några kortnummer.

Klarna
Maxbelopp för att handla med Klarna är 3000 kr. Om du har frågor om din faktura är du välkommen att ringa Klarna direkt på tel 08-120 120 10.

Genom att använda Klarna Faktura godkänner du användning av dina personuppgifter i enlighet med Klarnas dataskyddspolicy.

Tider och priser
Aktuella uppgifter om avgångstider och priser finns på Swebus hemsida www.swebus.se, eller via telefon, 0771-218 218.

Trafikinfo
Klicka på länken nedan för våra senaste uppdateringar av eventuella störningar i trafiken samt information om övriga frågor som tillfälliga hållplatsbyten, vägarbeten etc.
Till trafikinformation

 

Behandling av personuppgifter
Swebus Express AB samlar in personuppgifter om kunder som använder våra tjänster och besökare på vår webbplats. Genom att använda några av våra tjänster eller besöka vår webbplats samtycker du till Swebus insamling och användning av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas.

 
Reklamationer
Vid reklamation, måste du alltid bifoga aktuell biljett eller biljettnummer för den aktuella resan. Reklamationen skall vara oss tillhanda, senast 3 månader efter den aktuella resan. Maila oss på kundsupport@swebus.se.

 

Din resplan

 
 

Ingen resa vald

Internet & eluttag
se villkor

ingår

Totalt
0 SEK
 

Trafikinfo

Klicka på länken nedan för våra senaste uppdateringar av eventuella störningar i trafiken samt information om övriga frågor som tillfälliga hållplatsbyten, vägarbeten eller annat som kan påverka din bussresa etc.

Till trafikinformation 

Omboka / Avboka

Du kan enkelt omboka eller avboka din biljett om du köpt till omboknings-skydd eller avbokningsskydd. Resan kan ombokas/avbokas fram till 1 timme före bussens avgång

Till om- och avbokning

Om oss

Vi är marknadsledande inom expressbussresor i Sverige med 10 000 avgångar per vecka och över två miljoner passagerare per år. Alla våra bussar är märkta med bra miljöval. Ombord på våra egna bussar finns gratis wifi och eluttag. billigast bokar du din bussresa på swebus.se


Läs mer om Swebus 

Swebus på Facebook 

Swebus Norge på Facebook 

Swebus på Twitter 

 

Lediga tjänster
Läs mer på vår jobbsida

Gå med i vår kundklubb Sweplus så får du gratis ombokningsskydd, det tar 1 minut att bli medlem och är helt kostnadsfritt.

Klicka här för att se våra tidtabeller eller sök valfri sträcka i vår sökmotor.

Denna webbplats innehåller så kallade ”cookies”.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om: att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas Cookies används av webbläsaren för att hålla på temporära val och om du svarat på frågor så att du inte behöver svara på samma fråga flera gånger eller kunna avge fler än en röst vid omröstningar.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Texten bygger på text hämtad från Post och Telestyrelsens hemsida www.pts.se.

 

Vänligen observera att du ej kan genomföra köp via Swebus.se om cookies är inaktiverade.

Gå med i vårt nyhetsbrev

Missa aldrig ett erbjudande, gå med i vårt nyhetsbrev.

Klicka här

Visa vanliga swebus.se